Việt kiều Mỹ nên vào nhà dưỡng lão hay về Việt Nam?

Việt kiều Mỹ nên vào nhà dưỡng lão hay về Việt Nam? Có nên đưa cha mẹ già vào nhà dưỡng lão là vấn đề gây tranh cãi trong rất nhiều cộng…

+++++++++++++++++++++++++

source