Việt kiều Mỹ ở Quận Cam ai cũng giàu có !?

Việt kiều Mỹ ở Quận Cam ai cũng giàu có !? Người Việt có làm ăn khá thế nhưng cũng có những người chỉ rất bình thường. Đúng là người…

+++++++++++++++++++++++++

source