Việt kiều Mỹ phá hủy 20 pho tượng Phật trong công viên Mỹ

Việt kiều Mỹ phá hủy 20 pho tượng Phật trong công viên Mỹ Vụ việc xảy ra trong khuôn viên của một công viên có tên là Robert D. Ray Asian Gardens….

+++++++++++++++++++++++++

source