Việt kiều Mỹ thắng bạc: Chưa kịp ăn mừng đã bị cướp sạch

Việt kiều Mỹ thắng bạc: Chưa kịp ăn mừng đã bị cướp sạch Người Việt ở Mỹ nên cẩn thận khi trong người có nhiều tiền bạc. Vụ việc…

+++++++++++++++++++++++++

source