Việt kiều Mỹ trả lại cây đàn $16 triệu USD do chồng ăn trộm mà có

Việt kiều Mỹ trả lại cây đàn $16 triệu USD do chồng ăn trộm mà có Bà Thanh Trần, một phụ nữ gốc Việt, đã không hề biết gì về cây vĩ…

+++++++++++++++++++++++++

source