Việt kiều Mỹ dở trò đồi bại với khách hàng trong tiệm Nails Việt

Việt kiều Mỹ dở trò đồi bại với khách hàng trong tiệm Nails Việt Một ông người Mỹ gốc Việt là Kevin Bùi – chủ tiệm nails Happy Nails ở…

+++++++++++++++++++++++++

source