Việt kiều Mỹ từ Vô gia cư trở nên giàu có với lương $115.000/tháng

Việt kiều Mỹ từ Vô gia cư trở nên giàu có với lương $115.000/tháng Mới đây, các cơ sở truyền thông trong vùng San Francisco đã viết về một…

+++++++++++++++++++++++++

source