Việt kiều Úc nói xỉn gây tai nạn khiến con đẻ thiệt mạng

Việt kiều Úc say xỉn gây tai nạn khiến con đẻ thiệt mạng Tôi đã chức video này bằng Trình chỉnh sửa video của YouTube (https://www.youtube.com/editor)

source