Việt Nam có người thứ 16 nhiễm virus COVID-19

Điểm tin buổi sáng 13-02-2020
-Xác nhận ca nhiễm virus COVID-19 thứ nhì ở San Diego, nâng số người nhiễm tại Hoa Kỳ lên 15
-Phòng thí nghiệm San…nguồn nguoiviettv

2 Nhận xét

Comments are closed.