Vịnh Cây Quạt – Ý Lan [Vân Sơn 26 – Nắng Lạ]

“Vịnh Cây Quạt – Ý Lan [Vân Sơn 26 – Nắng Lạ] Những sản phẩm hài kịch đã làm nên tên tuổi của trung tâm Vân Sơn đã có mặt trên YouTube. Quý…nguồn

1 nhận xét

  1. Chưa "điêu" lắm, ca trù là phải "điêu" và "lẳng" hơn nữa cơ. Nhưng cũng thích.

Comments are closed.