Vivian Võ: 2 phút Lookbook: mùa đông chính thức | viviannnv

Hey yêu thương! Dưới đây là một 2 phút lookbook với trang phục cho những dịp chính thức hay ngày mùa đông khi bạn muốn ăn mặc sang trọng hơn một chút. Hy vọng bạn guys!!! xoxo yêu bạn trang phục…
=================



source