Vivian Võ: 2 phút Lookbook: mùa đông

Hey yêu thương! Dưới đây là một cuốn sách xem xét 2 phút, Ấn bản mùa đông. Giới thiệu về một tháng trước, bạn trai của tôi và tôi lấy một chuyến đi đường rất ít để Leavenworth và quay phim một vài trang phục trên đường. Nó đã…

source