Vivian Võ: 2 phút Lookbook: mùa thu | viviannnv

Hey guys! Cho video này tôi hợp tác với Kohl để tạo một số trông hoàn hảo cho thời tiết mùa thu này. Hãy cho tôi biết nếu bạn thích ý tưởng của 2 phút lookbooks!

Tôi đã suy nghĩ…
=================source