Vivian Võ: Back to School Lookbook

**************** ĐỌC ME **********************
Này các cậu!
Tôi muốn cung cấp cho bạn một vài bộ trang phục cảm hứng cho trở lại trường học! Cá nhân tôi không phải làm theo một trang phục bởi vì …

=================source