Vivian Võ: Ý tưởng trang phục hàng ngày

Song: Dirt on…

source