Vivian Võ: Đi overboard

DOWNLOAD "The Hunt" APP miễn phí: https://bit.ly/1co0d3S

Xin lỗi, tôi đã đi overboard chỉnh sửa các phân khúc ootd hahah … Bạn có thể bỏ qua để 1:22 cho cuộc thi …

=================source