Vivian Võ: Fall Outfits: Cali

Tôi đã có một chuyến đi LA vào tuần khác và vì vậy đây là một vài trang phục tôi mặc khi tôi ở đó. Thời tiết không lạnh vì vậy nếu bạn sống trong một khu vực lạnh hơn, bạn có thể lớp trên một …

=================source