Vivian Võ: Fall Outfits

Đặc biệt cảm ơn người anh em họ của tôi, người đã giúp tôi quay phim và để tôi mượn một đôi giày! (:
Bài hát: Lorde- Royals (VanC Remix)

Bình luận với các đề xuất và thích và đăng ký …

=================source