Vivian Võ: Ngày Outfit Ý tưởng | Viviannnv

— ĐỌC ME ——
Này các cậu!
Vì vậy, tôi đã quyết định đặt một số trang phục mà tôi nghĩ sẽ là tuyệt vời cho một ngày hoặc thậm chí chỉ là một đêm của cô gái ra! Những trang phục này là một môi trường giữa …

=================source