Vivian Võ: Những bộ trang phục tôi mang đến Cali Meetings!!!

Xem video trên mạng gần đây của tôi, bao gồm rất nhiều bộ quần áo mà tôi mang đến California! Https://www.youtube.com/watch? V = hx3lheoL2rQ & list = UUX_GnBGo2Fjt5YRI4EUbvwQ

Các sản phẩm…

=================source