Vivian Võ: OOTW: California

ĐỌC ME!

—— Trang phục —–
* OUTFIT 1 *
Đầu trang: Romwe.com
Daisy Shorts: Forever 21
Gót: Nordstrom
Lồng Bandeau: Vô hạn 21
* OUTFIT 2 *
Đầu trang: Forever 21
Quần short: Forever 21
Gót chân: …

=================source