Vivian Võ: Trang phục để kết nối

Hi yêu,
Tôi đã ở LA một vài tuần trước và quay một cuốn sách hướng dẫn nhanh cho tất cả các bạn.
Rất lớn s / o để @iamkareno để quay phim và cho phép tôi làm lạnh ở nơi cô ấy. Hãy chắc chắn kiểm tra kênh của cô ấy …

=================source