Vivian Võ: Trở lại Trường: OOTW

Xem cho đến khi kết thúc cho bloopers!
Tôi đã quay đoạn phim ở trường nhưng tôi không trở lại nơi đó sớm hơn tôi cần phải hahah. Dù sao, hy vọng điều này sẽ giúp!
Nhận xét cho …

=================source