Vợ chồng Việt kiều Mỹ ăn 2 bát phở 800.000 bức xúc lên tiếng

Vợ chồng Việt kiều Mỹ ăn 2 bát phở 800.000 bức xúc lên tiếng Hai vợ chồng Việt kiều về nước ăn phở không hài lòng và thắc mắc với chủ…

+++++++++++++++++++++++++

source