Vợ chồng Việt kiều Mỹ có nhà không được ở: Quyết định khởi kiện

Vợ chồng Việt kiều Mỹ có nhà không được ở: Quyết định khởi kiện Tuynh Pham và Kim Tran ở Gretna, bang Louisiana cùng đứng tên nộp đơn lên…

+++++++++++++++++++++++++

source