Vũ Hội Tình Yêu – Tâm Đoan [Vân Sơn 27 – Vân Sơn In Little Saigon]

“Vũ Hội Tình Yêu – Tâm Đoan [Vân Sơn 27 – Vân Sơn In Little Saigon] Những sản phẩm hài kịch đã làm nên tên tuổi của trung tâm Vân Sơn đã có mặt…nguồn

8 Nhận xét

  1. I love this song and I also have the dvds still… love van son great singers n great kich

Comments are closed.