Vừa mới bị bắt, được tại ngoại ngay, Joshua Wong tuyên bố ‘sẽ tiếp tục đấu tranh’

Điểm tin buổi sáng 30/8/2019:
-Anh, Pháp, Đức Ấn Độ tuyên bố ủng hộ tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông.
-Vừa mới bị bắt, được…nguồn nguoiviettv

2 Nhận xét

Comments are closed.