Vườn cây ăn trái số 1 của Người gốc Việt trên đất Mỹ – Cộng Đồng Người Việt

Đã mắt với khu nhà vườn hơn 500m2 ngập tràn rau xanh và sắc hoa của mẹ Việt ở Úc Vườn rau, hoa và quả…source